Değişen Dünya Düzeni Işığında Japonya ve Güney Kore’nin 21. Yüzyıldaki Jeopolitik Vizyonları ve Dış Politikaları

Bugün, Japonya ve Güney Kore, ABD’nin dünya düzeni içindeki hakim konumu bakımından, hem askeri, hem de ekonomik açıdan kilit önem taşımaktadır. Bu iki Doğu Asya ülkesi, ABD’nin yurt dışındaki en büyük askeri gücünü bulundurduğu bölgeler olmaları bakımından da ABD merkezli savunma sisteminde kritik noktalarda durmaktadır. ABD, Kore Savaşı’ndan bu yana en büyük askeri mevcudiyetini 61,000 askeri personeli ile Japonya’da bulundurmaktadır. ABD, 2014 yılından itibaren Japonya’nın savunması için yılda 5.5 milyar dolar askeri bütçe harcamaktadır. Japon devleti de buna ek olarak 4 milyar dolar harcamaktadır. ABD, Güney Kore’de ise 28,000 askeri personel bulundurmakta ve savunma masraflarını ABD ve Kore eşit şekilde (940’ar milyon dolarlık bütçelerle) karşılamaktadırlar (Brook, 2018).

Dünya’nın en büyük ekonomisine sahip olan ABD’nin dış ticaretinde Doğu Asya, Avrupa’nın önünde gelmektedir. ABD’nin 2017 dış ticaret rakamlarına göre ilk defa Kanada’nın önüne geçen Çin, 600 milyar dolar ile birinci sıradadır. Çin’i, Kanada (500 milyar dolar), Meksika (500 milyar dolar), Japonya (200 milyar dolar), Güney Kore (100 milyar dolar), Almanya (100 milyar dolar), Birleşik Krallık (100 milyar dolar), Fransa, Hindistan ve İtalya takip etmektedir (Roberts, 2018). Dolayısıyla, Japonya ve Güney Kore’nin jeostratejisi ve dış politikası ABD merkezli dünya düzeninin bugün yaşadığı dönüşüm ve belirsizlik açısından da başat bir rol oynamaktadır Metnin tamamı için tıklayınız.