Demokrasi, Otoriterlik ve Popülizmin Yükselişi

Popülizmin yükselişte olduğu, popülizm çalışmalarının da revaçta olduğu bir dönemin içindeyiz. Belki bugün de, 1969’da Ionescu ve Gellner’ın erken dönem popülizm çalışmalarının önemli derleme kitaplarından birinin girişine yazdıkları gibi, dünyada bir popülizm “hayaleti kol geziyor”[1] (s. 1). Popülizmin ve popülizme ilginin geçmişte de bu şekilde zaman zaman parlamasından dolayı, Taggart, popülizm kavramına entelektüel ilginin de, popülizm olgusuna benzer şekilde, zaman zaman yükselişler yaşadığını, ama popülizm çalışmalarının kalıcılık kazanamadığını iddia eder (2002: 62). Ancak, Taggart’ın 2002 yılında, hem popülizm çalışmaları hem de popülizm olgusu için yaptığı bu kalıcılaşamama belirlemesinin, bugüne geldiğimizde artık en azından popülizm çalışmaları bakımından geçerliliğini kaybettiği iddia edilebilir. Örneğin, D’Eramo’nun 2013 yılında yayımlanan çalışmasına göre, özellikle 1980’lerden beri, popülizm üstüne basılan akademik yayın sayısı hep bir önceki yıla göre artış göstererek ilerlemekte ve her on yıldaki yayın sayısı bir öncekine göre kabaca ikiye katlanarak artmaktadır (s. 15-17). Sosyal ve siyasal bilimler alanlarının önemli dergilerinin de popülizm üzerine özel sayılar ve dosyalar hazırlamaları da bu iddiayı güçlendirir. Örneğin, Telos’un 1995 yılındaki iki özel sayısından sonra, Constellations (1998, 2014), West European Politics (2015), Democratization (2016) ve Journal of Democracy (2016) gibi çok sayıda dergi, popülizm özel sayıları ve dosyaları yayımladılar. Tabii her ne kadar popülizm çalışmalarındaki hızlı artış ve kalıcılık emareleri kolayca gözlemlenebilir olsa da, olgunun kendisinin geçici olup olmayacağını bilmek zor. Yine de, popülizm üzerine yapılan sosyal bilimsel çalışmalarla popülizm kavramı boyut kazandıkça ve aşağıda iddia edildiği gibi bu kavramın farklı tanımları arasındaki mesafe daraldıkça, popülizm olgusu da kalıcılığını arttırabilecektir. Çünkü bu kavramın penceresinden yapılan okumalar, olguları da yeniden düşünmemize yol açacak ve popülizmin tarihteki ve bugündeki yerini de genişletecektir. Metnin tamamı için tıklayınız.


[1] Yazarlar Komünist Manifesto’nun girişinden esinlenerek yazdıklarından ve Türkçe’de Manifesto’nun çevirisi de bu şekilde yapıldığından, bu şekilde çevrilmiştir. Esasında, yazarların kullandığı bağlamda “Bir hayalet musallat oldu dünyaya: Popülizm”, çevirisi daha uygundur.