“Türkiye-Rusya İlişkilerine Tarih ile Bakmak”

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler, 1990’lı yılların başından itibaren gelişmeye başladı. Bu dönemde Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı, her yıl milyonlarla ifade edilen rakamlarla artarak 2014 yılında 4 milyona ulaşmıştı (TÜİK, 2015). 2015 yılı itibarıyla, Türkiye’nin toplam doğal gaz ithalatı (49,2 milyar metreküp) içinde Rusya’nın payı %55 (27 milyar metreküp) civarındaydı. 2000’li yıllarda Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi de olağanüstü düzeyde artmaktaydı. 2000 yılında 4,5 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2012 yılında neredeyse 8 kat artarak 33,5 milyar dolara yükselmişti (Öniş ve Yılmaz, 2016). Genişleyen ve derinleşen bu bağlar, Rusya Federasyonu (RF) ile Türkiye arasında 2010 yılında kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi ile kurumsallaşıyordu. Raporun tamamı için tıklayınız