Uluslararası İlişkiler ve Din

Din olgusunun tarih boyunca toplumların yaşayışlarında çok önemli bir yer oynadığı herkesçe kabul edilen bir gerçek. Uluslararası ilişkiler ise kökleri milattan önce 5. Yüzyıl’da Yunanli tarihçi Tukidides’in Atina-Sparta savaşının detaylı analizine kadar uzanan ve sadece kuramsal alanda değil, dünya tarihinin akışında da çok önemli etkiler yaratan bir araştırma dalı. Bu çalışma, din ve uluslararası ilişkiler arasındaki iletişim – veya iletişim eksikliği – üzerine üç temel soruyu tartışmaya açmayı ve bu sorulara cevap vermeyi amaçlamaktadır. Uluslararası ilişkiler ve din arasındaki ilişki nasıl tanımlanabilir? Dinin ‘Medeniyetler Çatışması’ tartışmalarındaki rolü nedir ve Türkiye bu tartışmaların neresinde kalmaktadır? Türkiye’nin dış politikasında din önemli bir rol oynamakta mıdır?

Bu rapor Yrd. Doç, Dr. Burak Kadercan (Barselona Uluslararası Çalışma Enstitüsü) tarafından Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu için hazırlanmıştır.

[button color=”#COLOR_CODE” background=”#COLOR_CODE” size=”medium” src=”http://dispolitikaforumu.com/en/wp-content/uploads/2013/05/ar-3.pdf”]Metnin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.[/button]